Seks skarpe til Poul Videbech om habilitet

  • Har du økonomiske interesser i noget medicinalfirma?
Nej, jeg har ingen aktier i noget firma, der har med sundhed og behandling af gøre.
Jeg fungerer ikke som rådgiver for noget firma, selvom jeg ofte er blevet opfordret til det. Jeg sidder således ikke i noget såkaldt advisory-boards.
Grunden til, at jeg ikke gør det er, at jeg er modstander af så tætte forbindelser til kommercielle interesser.
Jeg underviser ikke mere praktiserende læger, psykiatere, psykologer og andre sponsoreret af medicinalfirmaer fordi jeg ikke vil risikere, at nogen kaster mistanke på mig om økonomisk afhængighed af nogen art. Men kan sige det er lidt sart, men jeg vil ikke risikere noget.
Hvorvidt salget af medicinprodukterne øges eller ej er i øvrigt udenfor min interesse, idet jeg hverken har aktier eller andre kommercielle interesse i noget medicinalfirma – som nævnt ovenfor.
  • Har du modtaget støtte fra et medicinalfirma til din forskning?
Nej. Da jeg ikke laver forsøg med afprøvning af medicin, er min forskning desværre ikke særligt interessant for medicinalfirmaerne.

  • Men din afdeling har dog fået støtte fra Lundbeckfonden. Er det ikke en del af medicinalfirmaet Lundbeck?
Min afdeling har ganske rigtigt fået flere millioner kroner fra Lundbeckfonden til forskning i ECT, hvilket vi var meget taknemmelige og stolte over. Denne fond har dog ikke noget med firmaet Lundbeck a/s kommercielle interesser at gøre. Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse, der rådgives af berømte internationale hjerneforskere. Det er derfor en eget stor ære at få penge fra denne fond.

Fx udlodder Lundbeckfonden den extremt fornemme Brain-prize på en million euro hvert år til de fineste hjerneforskere i verden. Den er langt finere end nobelprisen! (og beløbet langt større!). Kronprins Frederik uddeler prisen hvert år.
Vi har aldrig modtaget penge til afprøvning af medicin, fordi vi ikke laver den slags forskning på min afdeling.
  • Er du påvirket af et medicinalfirma, når du underviser?
Det mener jeg bestemt ikke. Jeg anbefaler aldrig et specifikt stof i behandlingen. Jeg kan anbefale en stofgruppe eller en psykoterapiform og dette altid i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og den internationale videnskabelige litteratur.
  • Er du påvirket af et medicinalfirma, når du behandler patienter?
Nej. Min hovedinteresse og mit primære behandlingstilbud er psykoterapi. Når jeg skønner, at en patient bør tilbydes medicin, vælger jeg det præparat, hvor virkninger og bivirkninger passer bedst muligt til den enkelte patient. Er der flere analoge (”ens”) stoffer, vælger jeg det billigste.
  • Anbefaler du kun medicinsk behandling mod fx angst og depression?
Nej, faktisk synes jeg, at psykoterapeutisk behandling er det mest udfordrende. Men nogle gange mener jeg ikke, det vil være forsvarligt udelukkende at behandle med samtaler. Fx hvis patienten er meget forpint eller selvmordsfarlig. Jeg vurderer og anbefaler altid på baggrund af hele patientens situation.
Jeg kan da foreslå en patient at supplere med medicin. Men det er patientens valg. Jeg har haft patienter, der ikke ønskede medicin, men bed tænderne sammen og fortsatte med samtalerne alene. Det var hårdt for dem, men det gik godt!Glostrup 3.7.2011 opdateret 9.3.2017.